måndag 8 juli 2013

Skapa ett INSEKTSHOTELL


För att få pollinering av dina växter och minska på antalet skadegörare i trädgården behöver du insekter i din trädgård.  Skadegörarna blir mat åt dina insektsvänner och fåglarna.
Det viktigaste du kan göra att vara lite lat. Låt bli att städa överallt i trädgården! Samla ihop kottar, pinnar, gamla tegelskärvor, hö eller torrt gräs, gammal ved och bark, ihåliga bambupinnar, tygbitar, växtsnören med mera som insekter gillar att bo eller bygga bo i.
Nyckelpigor och blomflugor äter upp många bladlöss. Bin, fjärilar och humlor pollinerar dina fruktträd. Dessa arbetare vill vi gärna ha som gäster i vår trädgård! Ju mer varierad biologisk mångfald du har i din trädgård, desto mindre risk är det att drabbas av angrepp från ett visst skadedjur. Ett varierat ekosystem håller själv koll på balansen! Biologisk mångfald uppnår man bland annat genom att odla giftfritt i sin trädgård.

Insektshotell, byggt i juli 2013

För att locka nyttiga insekter som bin, humlor och nyckelpigor till sin trädgård kan man hjälpa naturen på traven genom att sätta upp insektsholkar, eller insektshotell, i trädgården. Man kan också låta ett hörn av trädgården vara stökigt. Göm ditt hotell bakom en stor buske, om du tycker att det ser alltför rörigt ut. Ett enkelt hotellrum gör man genom att borra runt 10-15 cm djupa hål i olika storlekar i några träklossar. Ett annat sätt är att bunta ihop bambupinnar eller andra ihåliga pinnar som insekterna kan krypa in i och bygga bo. Viktigt är att några små ”grottor” eller ”tunnlar” ska ha en bakre vägg, det ska inte vara hål rakt igenom materialet, tycker vissa hotellgäster. Kombinera gärna hotellrummen med olika matsalar för dina gäster.

Insekter gillar växter som vallört, gurkört, lavendel, röllika, citronmeliss och olika myntor. Många kryddväxter är populära som timjan, rosmarin, oregano, lavendel, isop och citronmeliss.

 Ärtväxter är en annan favorit hos humlor och tips på växter är då att odla blå blommor som t ex vallört, gurkört, oxtunga och blåeld. Har du även tänkt ha en fruktträdgård så plantera dessutom gärna vinbärs-, krusbärs- och hallonbuskar.

När det gäller sortval av växter för både fjärilar, bin och humlor så välj växter med enkla blommor. Vissa dubbelblommande sorter är kanske vackrare för ditt öga, men innehåller mindre nektar och är därför inte lika intressanta för insekterna. Det kan vara häftigt att blanda enkel- och dubbelblommande plantor av samma växt! En blomsteräng gillas också av många. Särskilt om den innehåller röd- eller vitklöver.

Fjärilar och deras larver tycker särskilt mycket om:
Ettåriga växterna - blomstertobak, luktärt och blåklint.

Buskar och träd - buddleja, syren, hägg, kaprifol, äpple, ginst, olvon, schersmin och rosor. 

Perenner - kärleksört, brudslöja, isop, rosmarin och luktviol samt olika tistlar, nässlor och klöver. 

Lökväxter - pingstliljor, snöklocka och kungslilja.


NEKTARRIKA VÄXTER


Edward, som är biodlare, rekommenderar följande nektarrika växter att odla i hemträdgården, i parker och på ängar. Busodla gärna dessa i ditt bostadsområde!

Särskilt nektarrika växter:
Aubrieta
Kärleksörter av olika slag
Prästkrage, både den tidig- och senblommande sorten
Åkervädd
Rödklint
Hamp- och rosenflockel
Stäppsalvia
Rosenstav
Honungsfacelia
Gurkört
Gulmåra
Fackelblomster
Luktviol
Syrenbuddleja
Sommarbuddleja
Bolltistel
Kardvädd
Ulltistel
Vägtistel
Kvastfibbla
Gråfibbla
Ålandsrot
Strålöga
Röd solhatt
Rudbeckia
Jätteverbena
Bollbuske
Sälg

Många kryddörter som:
Backtimjan
Kungsmynta
Isop
Lavendel

Buskar och träd:
Fjärilsbuske
Skäggbuske
Konvaljbuske
Björnbär
Syren
Hägg
Hagtorn
Kaprifol
Äpple, låt lite fallfrukt ligga kvar
Fågelkörsbär
Ginst
Olvon
Tibast
Schersmin
Rosor, gärna de med vildroskaraktär


Perenner och halvbuskar:
Kärleksört
Vit fetknopp
Taklök
Röd solhatt
Vivor av olika slag
Aubrietia
Revsuga
Åbrodd
Sandmalört
Temynta
Brudslöja
Gurkört
Plister
Klippstånds
Isop
Månviol
Klätt
Myntor
Timjan
Rosmarin
Vänderot
Flerårig pipört
Orientvallmo
Lavendel
Luktpion
Luktviol
Myskmadra
Daglilja
Rudbeckia
Phlox
Martorn-sorterna
Blå bolltistel
Aster
Ljung och vårljung
Fingerborgsblomma
Prästkrage
Vänderot
Strandkrassing
Klöver
Brännässla 

Ettåriga:
Blomstertobak
Sommarmalva
Ettåriga Rudbeckior
Blåparasoll
Snokört
Vallmo
Vädd
Lövkoja
Tagetes
Blåklint
Luktärt
Nejlikor
Doftpelargoner
Heliotrop
Reseda
Sidenört
Aster

Lökväxter:
Hyacint
Pingstliljor
Snöklocka
Kungslilja
Dahlior
Lökväxter


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar